Bạn nghĩ bị bệnh tâm lý là như thế nào?

Hãy tưởng tượng xem loại quyền năng ghê gớm nào mới có thể biến bạn thành một kẻ thờ ơ đến mức sẵn sàng bỏ lại những người bạn yêu thương?
Thứ quyền năng đó chính là trầm cảm.

Tâm hồn đẹp Việt Nam

[Trigger warning: Một số từ ngữ trong bài có thể gây cảm xúc tiêu cực]

Lời người biên dịch: Có một thời gian mình theo dõi cuộc chiến giữa hai trường phái “Cần phải thông cảm và giúp đỡ người bị bệnh tâm lý” vs “Đừng lấy cớ để tự thương hại bản thân”  và mình thấy hơi buồn cười (buồn nhiều hơn cười) vì phe chỉ trích thường lập luận là có những người không bị bệnh gì cả mà chỉ muốn tìm kiếm sự chú ý hoặc một cái cớ cho những vấn đề của họ, vì vậy không nên cổ xúy cho những người tự nhận mình mắc bệnh tâm lý, vì nó chỉ càng củng cố hành vi của họ.

Vấn đề là, bệnh tâm lý thường chỉ có người bị bệnh mới hiểu rõ, làm sao để biết ai thật…

View original post 1,930 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: