Home

Hồi ức thanh xuân, một đời bất hối.
Chuyện cũ cứ để mặc gió cuốn đi.

WordPress.com.

Up ↑